Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ukepressen utfordres på sine kjerneområder

Opplagene til kvinnebladene faller

Medieforsker mener ukepressen utfordres på sine kjerneområder, og tror flere titler kommer til å gå inn i 2014.

Photo:
Zulfikar Fahmy - Montasje Rune Arntsen

Main content

Både i markedet for unge og voksne kvinner kom det i går klart frem at opplagsfallet er markant og at jo yngre kvinnebladene er i sine målgrupper, dess mer faller opplagene. Det kommer frem i de nye opplagstallene til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som ble presentert tirsdag denne uken.


Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Brita Ytre-Arne har skrevet en doktoravhandling om kvinneblader og deres lesere, og hun sier til Kampanje at hun ikke er overrasket over at nær samtlige ukeblader og magasiner rettet mot kvinner går tilbake.
 
- Hvorfor tror du kvinnebladene rammes så hardt akkurat nå?

- Det er en tendens som stemmer overens med de forandringene vi har sett i det norske bladmarkedet over flere år. Det som skjer innenfor kategorien «kvinneblader» har mye til felles med det som skjer i markedet som helhet. Antall titler som utgis har økt, mens det totale opplagstallet har vært relativt stabilt. Det blir færre av de virkelig store bladene, og de store som er igjen taper lesere. Samtidig ser man «sykluser» med nylanseringer, hard konkurranse og etterhvert nedleggelser innefor ulike nisjer, sier Brita Ytre-Arne.