Home
Paleoenvironmental research group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Paleozoologi

Paleozoologi er hos oss studiet av sub-fossile bein fra dyr og mennesker.

Main content

Sub-fossile bein er kildemateriale for en rekke spørsmål om fortidens miljø og landskap, både innen natur- og kulturvitenskap. Forskningen innen paleozoologi ved Universitetsmuseet i Bergen er derfor basert på museets samlinger. Disse inneholder sub-fossilt beinmateriale fra mer enn 1.600 undersøkelser, de fleste fra arkeologiske utgravninger, fra hele landet.

Vår forskning fokuserer på en rekke spørsmål knyttet til virveldyrenes kvartære historie; morfologi, utbredelse, innvandringshistorie, populasjonsparametre og evolusjon, og på nye naturvitenskapelige metoder innen genetikk (aDNA) og geofysikk (isotoper og sporstoffer). Fordi forskningen i stor grad er tverrvitenskapelig, særlig i samarbeid med arkeologi, har vi også et sterkt fokus på kulturelle problemstillinger som kosthold, bosetningsstruktur, mytologi, dagligliv og husdyrhold.