Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvordan søke om utveksling?

Den samme søknadsprosessen gjelder for alle studenter som ønsker å reise på utveksling igjennom UiB sine avtaler.

Main content

Hvem kan søke om utveksling?

Følgende minimumskrav gjelder for den som vil søke om utveksling:

  • Du må gå på et bachelor- eller masterstudium ved UiB når du søker.
  • Opptaket på studiet må være gyldig i hele utvekslingsperioden.
  • Du må ha bestått eksamener tilsvarende 60 studiepoeng før utreise.

Hvordan søker jeg

1. Søk UiB

Du begynner med å søke UiB om å reise på utveksling via SøknadsWeb innen fristene 1. februar/ 1. september. Se instruksjoner og lenke til SøknadsWeb. Før du logger deg inn i SøknadsWeb, sett deg inn i hvor og når utveksling er anbefalt på studieprogrammet ditt.

2. Søk universitetet i utlandet

Hvis du blir innstilt av UiB til å søke om utveksling, vil du få informasjon om hvordna du søker opptak til det aktuelle universitetet.

3. Søk faglig forhåndsgodkjenning

Til slutt søker du fakultetet om forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet. Når du får innvilget forhåndsgodkjenning, kan du søke Lånekassen om støtte til delstudier i utlandet.