Home
Mediation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om undervisningstilbudene

Universitetsmuseet tilbyr en rekke undervisningsopplegg og lærerkurs med utgangspunkt i læreplanen innen både natur og kultur. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i museets utstillinger og samlinger.

Universitetsmuseet i Bergen kan tilby en rekke ulike typer progam innen både natur og kultur spesielt rettet mot skoleverket.

Bestill undervisningsopplegg her:

Praktisk informasjon

  • Adgang og undervisningstilbud for skoleklasser og barnehager er gratis.

  • Det kan ta opptil en uke før man får bekreftet plass.

  • Vi tilpasser undervisningen til barnas ulike nivå og behov. Gi beskjed i forkant dersom det trengs spesiell tilrettelegging i undervisningssituasjonen.

  • Meld gruppens ankomst i resepsjonen. Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.

  • Avbestilling må meldes innen 24 timer før avtalt besøk, ellers påløper et beløp på kr. 300,- som blir fakturert den aktuelle skole eller barnehage. Beløpet er for å dekke kostnader til undervisningspersonell.

Ved spørsmål om tilbud ved Universitetsmuseet i Bergen, ta kontakt på skole@um.uib.no.

Tips til deg som er pedagog: Den kulturelle skolesekken