Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Prosedyrer i utdanningssaker ved Det medisinske fakultet

Lokale prosedyrar for å søkje om permisjon frå studia, fritak, innpassing og godkjenning av fag og prosedyrar vedrørande klage på eksamen ved Det medisinske fakultet.

Main content

Spørsmål?

Ta kontakt med info.med@uib.no dersom du har spørsmål om prosedyrer i utdanningssaker ved Det medisinske fakultet.