Home
Paleoenvironmental research group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Paleobotanikk

Paleobotanikk er studiet av plantefossiler som pollen, frø, bladrester, stammer og røtter.

Main content

 

Disse restene finnes i store mengder i torvavsetninger og på bunnen av tjern og vann, hvor de ligger oksygenfritt uten å råtne.  Selv etter flere tusen års lagring i myr og vann, er restene så godt oppbevart at de kan identifiseres. Dette gir oss muligheten til å rekonstruere fortidens vegetasjon og å påvise endringer i vegetasjonen og tregrensene. Vi kan også få vite hvilke faktorer som påvirket vegetasjonen og forårsaket endringene, enten det var klimaet eller menneskelig aktivitet. I dagens klimadebatt er paleobotaniske resultater viktige for klimamodellene og deres fremtids-scenarier.