Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utveksling på medisinstudiet

Det er gode muligheter til å dra på utveksling i medisinstudiet, både innen Nordplus, Erasmus+ og bilaterale avtaler.

Jordklode med stetoskop kveila rundt

Utvekslingsavtaler