Home
Department of Clinical Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanning

Forskerutdanningen er en viktig del av aktiviteten ved Klinisk institutt 2.

Illustrasjonsbilde av laboratorieforsøk

Main content

I tillegg til veiledning på PhD-nivå, tilbyr vitenskapelig ansatte ved instituttet veilederansvar for forskerlinjestudenter, og for masterstudenter tilknyttet masterprogram som tematisk er i tråd med instituttets fagfelt. Klinisk institutt 2 arrangerer også flere kurs for både masterstudenter og stipendiater.

Dersom du har noen spørsmål angående opptak til forskerutdanning kan du sende en e-post til førstekonsulent Irene Hjelmaas - irene.hjelmaas@uib.no