Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Opptak til studier ved Det medisinske fakultet

Student som skriver
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Grunnstudier

Opptak til profesjonsstudiet i medisin, integrert master i farmasi og odontologi samt bachelorprogram i human ernæring og tannpleie skjer gjennom Samordna Opptak

Mastergrad

Opptak til masterprogram ved fakultetet søkjer du igjennom SøknadWeb

Andre studierettar

Det er mogleg å søkje om hospitant- og poststudierett ved Det medisinske fakultetet.