Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanning

K1 har økt rekruttering til, og gjennomføring av, ph.d-arbeider som et av sine fire hovedmål for forskning. Ved instituttet har vi omkring 150 kandidater innmeldt i ph.d.-programmet.

Photo:
Colorbox

Main content

K1 har en klar målsetting om at alle seksjoner ved instituttet skal ha stor og pågående ph.d.-aktivitet. Vi mener at det i våre miljøer er av stor betydning å kontinuerlig stimulere unge forskerrekrutter fra ulike fagbakgrunner til vitenskapelig tenkning og analytisk arbeid. Et annet viktig ledd i målsettingen vår er satsing på forskerlinjestudenter. Ved K1 har vi nå 27 forskerlinjestudenter.