Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanning

K1 har økt rekruttering til og gjennomføring av ph.d-arbeider som et av sine fire hovedmål for forskning. Ved instituttet har vi omkring 150 ph.d.-kandidater innmeldt i ph.d.-programmet.

K1 har en klar målsetting om at alle seksjoner ved instituttet skal ha stor og pågående ph.d.-aktivitet. Vi mener at det i våre miljøer er av stor betydning å stimulere unge forskerrekrutter fra ulike fagbakgrunner kontinuerlig til vitenskapelig tenkning og analytisk arbeid. Et annet viktig ledd i målsettingen vår er satsning på forskerlinjestudenter. Ved K1 har vi nå 27 forskerlinjestudenter.