Home
Research Group in Social Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Pasienter med akutte porfyrisykdommer

Porfyrier er en fellesbetegnelse for en gruppe arvelige, sjeldne sykdommer som skyldes forstyrrelser i danningen av hem.

Main content

Hos pasienter med akutte porfyrier kan bruken av noen legemidler utløse anfall med akutte nevroviscerale symptomer: intense magesmerter, oppkast, takykardi, hypertensjon, rygg- og muskelsmerter, mentale forstyrrelser, pareser og i verste fall respirasjonsparalyse.

Gruppen arbeider sammen med nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) som holder til på Haukeland universitetssykehus om å få svar på problemstillinger som:

  • Hvilke legemidler kan trygt brukes av pasienter med akutte porfyrier, og hvilke kan medføre anfall?
  • Hvordan nå ut til pasienter og helsepersonellet som behandler dem med denne informasjonen?