Home
The Laboratory Animal Facility

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fish and aquatic animals in research

 

Fisk og cephalopoder har samme krav på beskyttelse som andre tradisjonelle laboratoriedyr.

For å gjøre forsøk med fisk må du innhente tillatelse fra Mattilsynet via søknad i FOTS og du må ha godkjent kurs i forsøksdyrlære.

Under finner du noen nyttige linker for deg som jobber med fisk som forsøksdyr.

Etikk og dyrevelferd hos forsøksfisk

Ten practical realities for IACUCs evaluating protocols dealing with fish in the field

Ethical and welfare considerations when using cephalopods as experimental animals

Guidelines for the Care and Welfare of Cephalopods in Research

NORECOPA - Alternativer til dyreforsøk

Anestesi av fisk