Home
Department of Clinical Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bergen Research School in Inflammation (BRSI)

BRSI tilbyr kurs innen immunologi som kan inngå i den obligatoriske studieplanen til stipendiater.

Main content

I regi av Broegelmanns Forskningslaboratorium ble forskerskolen Bergen Research School in Inflammation (BRSI) opprettet i 2005, og er en viktig hjørnestein i forskerutdanningen ved Klinisk Institutt 2. Hovedformålet med forskerskolen er å tilby relevante kurs som stipendiater kan ta som elementer i sin obligatoriske studieplan, og ikke minst være et knutepunkt for studenter og vitenskapelig ansatte ved instituttet.

Stipendiater med forskningsprosjekt relatert til inflammasjon og infeksjon er velkommen til å delta på forskerskolen. Kurs som forskerskolen BRSI tilbyr er:

HUIMM901 - Wednesday Seminars (3 credits)

HUIMM902 - Friday Seminars (3 credits)

HUIMM903- Human immunobiology  (10 credits)

HUIMM905 - From Innate to Specific Immunity (3 credits)

HUIMM906 - Molecular and Cellular Methods in Immunology (10 credits)

HUVIR320 - Human vaccinology (5 credits)

Klikk her for mer informasjon om forskerskolen BRSI.