Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om forskningsfeltet

Forskningsgruppe for fysioterapivitenskap har muskel- og skjelettlidelser som et av sine hovedsatsingsområder og dette gjenspeiles i både forskning, undervisning og formidling.

Main content

Forskningen inkluderer: Utvikling av målemetoder og evalueringsformer, kliniske studier, kvalitativ forskning og translasjonsforskning. Målet er å videreutvikle kunnskap om og forståelse for komplekse årsakssammenhenger, og kunne dokumentere fysioterapeutiske tilnærminger og tiltak ved muskel- og skjelettplager ut fra et individ- og samfunnsperspektiv. I dette ligger også å identifisere subgrupper som profiterer på målrettet behandling og å evaluere effekt av behandlingen.