Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om forskning

Forskningsaktivitetene inkluderer utvikling av måle- og evalueringsmetoder, kliniske studier, kvalitativ forskning, samt translasjons­forskning.

Main content

Utvikling av målemetoder og evalueringsformer:

Flere tester og spørreskjema er utviklet for å fange opp fysiske funksjonsproblemer, kroppsopplevelse og smerte ved rygg-, skulder- og kneplager samt generaliserte muskel- og skjelettplager. Måleegenskaper som reliabilitet, validitet og responsivitet blir undersøkt ved for eksempel Global Fysioterapi Metode (GFM-52), Body Awareness Rating Questionnaire (BARQ) og Back Performance Scale (BPS).

Kliniske studier:

I tillegg til forskning på undersøkelse og dokumentasjon av kroppslige endringer og funksjon hos personer med ulike muskel- og skjelettlidelser, favner forskningen klinisk kontrollerte forsøk. Datainnsamling er fullført i en større randomisert kontrollert studie på effekt av tilpasset behandling til subgrupper av pasienter med langvarige korsryggplager. Også effekten av laserbehandling på inflammasjon i sener undersøkes. Gruppen deltar i studier som fokuserer på undersøkelse og behandling av pasienter med svimmelhet. Videre beskrives endringsprosesser hos pasienter med langvarige plager. Dessuten er forskningsgruppen involvert i diagnostiske tester for patellofemorale smerter.


Kvalitativ forskning:

Forskningsgruppen har engasjert seg i utforsking av erfaringer med langvarige muskel- og skjelettlidelser, så som hos kvinner med generaliserte muskelsmerter og fibromyalgi og pasienter uføretrygdet pga kroniske ryggplager. Studier av kroppslig baserte læringsprosesser og endring hos pasienter med kroniske rygg- og nakkelidelser i psykomotorisk fysioterapi¬behandling pågår, samt studier av erfaring av kropp og kroppsbevissthet hos pasienter som går til psykomotorisk behandling. Metodetriangulering er anvendt i flere studier, samt fenomenologiske og/eller hermeneutiske tilnærminger.


Translasjonsforskning:

Med tanke på effektiv behandling av lokaliserte muskel- og skjelettlidelser, har gruppen engasjert seg i arbeid med å identifisere dose-respons mønster ved fysiske virkemidler, samt diagnostikk og rehabilitering av bindevev. Likeledes pågår forsøk med hensikt å øke kunnskap om de inflammatoriske mekanismer ved isjias og skiveprolaps, samt indikasjonsstilling for tidlig farmakologisk intervensjon.