Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskning ved avdeling for naturhistorie

I biologi er biodiversitet, paleobiologi, systematikk og taxonomi sentrale forskningsretninger, mens hovedtema innen geologi er berggrunndannelse og byggesteiners opprinnelse. Forskningen har utspring i de vitenskapelige samlingene.

Vi har tre forskningsgrupper ved avdeling for naturhistorie.

Biosystematikkfokuserer i all hovedsak på deskriptiv taksonomi av lav og fjærmygg, men også på databaseutvikling for utbredelsesdata.

Fortidens landskap og miljø bruker paleobiologisk materiale - alger, bein, pollen, frø, insektrester - i forskning på fortidens fauna og vegetasjon, samt på klima-, landskap- og miljøendringer.

Fylogenetisk systematikk og evolusjon (FSE) fokuserer på teoretiske metoder innen organismeklassifisering og stamtreforskning med en særlig vekt på molekylære metoder i avgrensning av arter i vanskelige artskomplekser.