Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Pollen - så lite - så stort

Den nye utstillingen Pollen - så lite - så stort på De naturhistoriske samlinger er både en kunnskapspirrende og ikke minst vakker utstilling. Her inviteres du inn i en fascinerende mikroverden skjult for det blotte øyet, og som ellers bare er synlig i mikroskop.

Main content

Du kan finne mer informasjon på nettutstillingen Pollen - så lite - så stort.

Pollenkorn er uhyre små, men denne utstillingen forstørrer og gjør denne verden tilgjengelig for oss blant annet gjennom store tredimensjonale modeller og bilder. Utstillingen er et nytt permanent utstillingstilbud ved De naturhistoriske samlingene.

Pollen som forteller Bryggens historie
Pollenkornene kan oppbevares i tusenvis av år bare de blir liggende i et oksygenfritt miljø. De bygger seg opp, lag på lag i myrer og på bunnen av vann og slik danner de et historisk arkiv som forskerne bokstavelig talt kan grave seg ned i.
Analyse av pollen i vannsedimenter og myrer er den viktigste kilden til kunnskap om fortidens vegetasjon. Den forteller oss noe om klimautvikling og menneskelig aktivitet. Hovedlinjene i utviklingen i Vest-Norges vegetasjon fra slutten av istiden og frem til i dag er vist i utstillingen. På Bryggen er det blant annet funnet pollenkorn av fremmede planter som ikke vokste her i tidlig middelalder. Dette må være resultat av import og kan fortelle oss om noe når bergensernes handel med Europa startet.
Professor Knut Fægri (1909-2001) ved Bergens Museum og Universitetet i Bergen, var en av pionerene i utviklingen av pollenanalysen på 1930- og 1940- tallet.Også i dag har Universitetet i Bergen det største fagmiljøet i Norge. Faglig ansvarlig og primus motor for utstillingen er førsteamanensis Kari Loe Hjelle ved Bergen Museum.

En vakker utstilling
Ikke bare er utstillingen spennende, men også spektakulær og vakker. Her kombineres opplevelse og læring. Her er det både store foto, tatt fra elektronmikroskop, illustrasjoner og modeller. Ën av disse modellene er så store at det er mulig kan gå inn i den. Modellene er laget av kunstnerne Marta Nerhus (streng og papir) og Æsa Bjørk Torsteinsdottir (glass).

Prosjektledelsen har vært delt mellom utstillingsarkitekt Turid Mellemstrand og fagansvarlig Kari Hjelle. Også utstillingsarkitekt Sonya Reeve har deltatt i prosjektet. Fotoene brukt i utstillingen er tatt av Jan Berge og bearbeiding av foto og illustrasjoner er utført av Beate Helle.

Bilder fra utstillingen ble vist i et innslag om pollenallergi på "Førkveld" i NRK1, mandag 9. mai 2011.