Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Feltarbeid

Rutinene følger UiBs retningslinjer ved feltarbeid og tokt. Når ansatte med ulike arbeidsgivere eller studenter deltar, skal det avklares på forhånd hvilken arbeidsgiver som har overordnet ansvar.

Main content

Rutinene ved Universitetsmuseet skal være i tråd med UiBs vedtatte retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid og tokt. På feltarbeid hvor ansatte med forskjellige arbeidsgivere eller studenter fra forskjellige læresteder deltar, skal det avklares på forhånd hvilken arbeidsgiver/institusjon som har det overordnete HMS-ansvar.

 

Feltleder skal sørge for opplæring, nødvendig sikkerhetsutstyr og beredskap, og sørge for en forsvarlig gjennomføring av feltarbeidet. Feltleder skal også i forkant av feltarbeidet sørge for at risikoforhold ved feltarbeidet kartlegges. I kartleggingen bør man identifisere aktiviteter som kan medføre risiko for skade på menneske og/eller miljø:

  • på vei til og fra feltarbeid og tokt
  • mens feltarbeid og tokt pågår
  • i forbindelse med avslutning av feltarbeid og tokt

For ytterligere informasjon om aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer med mer, se HMS-portalen/Feltarbeid og tokt.