Home
The Department of Biomedicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHET

Vellykket tverrfakultær fagdag Bio - Biomedisin

To institutter på to ulike fakulteter, men av samme størrelse, med beslektet forskning, overlappende metoder, likeartet instrumentbehov og mange felles interesser og ikke minst samarbeidsmuligheter både drifts og forskningsmessig. Institutt for biologi og Institutt for biomedisin arrangerte felles fagdag 18. februar på Hotel Terminus.

Photo:
Elinor Bartle

Main content

18. februar 2009 avholdt UiBs to største institutter, Institutt for biologi og Institutt for biomedisin, felles fagdag. Fokus var å legge grunnlag for et nærmere forskningssamarbeid. Instituttene har allerede mange berøringspunkter og fellesinteresser både økonomisk, faglig og undervisningsmessig. Helt sentral er erkjennelsen av at instituttene kan lære mye av hverandre ved god kommunikasjon, informasjon og tilgang til hverandres kompetanse og vitenskapelig utstyr, og gjennom et nærmere og mer forpliktende forskningssamarbeid. Svært viktig for begge institutter er forskerrekruttering og det å legge godt til rette for juniorforskerne.

I programmet for fagdagen var det derfor lagt opp til å informere gjensidig om pågående forskning og teknologi/metoder, med utgangspunkt i hva miljøet på det andre instituttet ønsket å vite mer om. Og da event. som basis for et nærmere samarbeid. Som eksempel på tema kan trekkes frem MIC og PROBE, teknoligiplattformer ved Biomedisin, samt pågående kreftforskning. Og mikrobiell diversitet, ZEBRA-fisk modeller og matematisk modellering ved Biologi. Likeledes ble stipendiater og post docs forskningsprosjekter fremhevet ved en egen postersesjon, der de presenterte og kommenterte sine arbeider. Noen av arbeidene ble presentert i plenum. For å understreke kommersialiseringens naturlige plass i forskningshverdagen hadde BTO satt opp en egen BTO-pris for: "Best kommersialiserbare poster/prosjekt". Vinnerposteren ble: "Modelling Angiogenesis by Tissue Engineering", ved Monica Hellesøy, Anna Blois, Lasse Evensen, Crina E. Tiron og Jim Lorens. De mottok kr 25 000 til vitenskapelig reise i premie.  Vi gratulerer!

For å understreke at de mener alvor med ønsket om et nærmere samarbeid lovet instituttlederne Jarl Giske og Rolf K. Reed stipendiatstillinger til første samarbidsprosjekt som får tilslag i EU eller Forskningsrådet. Det blir spennende å se om det finnes noen i fagmiljøene som synes at det ikke bare er hotellmat som smaker, men også forskningsrelaterte gullerøtter .....