Home
Department of Clinical Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Anders Jahres pris til Yenan Bryceson

Den 17 oktober mottok Yenan Bryceson (37) Anders Jahres pris for yngre forskere for sin fremragende forskning på naturlige dreperceller og medfødte blodsykdommer. Prisen blir delt ut av Universitetet i Oslo

Yenan Bryceson mottar Anders Jahres pris
Yenan Bryceson mottar Anders Jahres pris

Main content

Yenan Bryceson har sin hovedstilling ved Karolinska Instituttet, Stockholm og er siden 2012 professor II ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. Han har sin grunnutdanning - bachelor og master - fra Universitetet i Oslo. Mellom 2003-2008 så forsket han ved National Institute of Health, Bethesda, USA og tog senere gjennom et "Graduate Partnership Program" sin doktorgrad ved Karolinska Instituttet. Bryceson har frem til nå publisert drøyt 50 vitenskaplige artikler og flere av disse i høyt rangerte immunologiske tidskrift. I 2012 fikk han et European Research Council Starting Grant (ERC StG).