Home
Occupational and environmental medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Spørreundersøkelse blant tidligere offshore arbeidere

Arbeids og miljømedisin i samarbeid med Oljearbeidernes sosiale ordninger (OSO) gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant offshore arbeidere som har mistet helsesertifikatet.

Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i om uheldige forhold i arbeidsmiljøet hadde sammenheng med tap av helsesertifikatet offshore. I tillegg vil vi kartlegge hvor viktig erstatningsordningen har vært for den enkelte. Spørreundersøkelsen er anonym og alle vil få en påminnelse i form av nytt spørreskjema etter to uker.

Spørsmål angående undersøkelsen kan rettes til Bente E. Moen (bente.moen@isf.uib.no) eller Valborg Baste (valborg.baste@uni.no).