Home
The Department of Biomedicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Mikrososiologi mot kreft

Ved å studere svulsters oppvekstmiljø vil SFF-kandidaten Centre for Cancer Biomarkers plukke ut og stanse de farlige psykopatcellene.

Lars A. Akslen ved Gades institutt har startet kamp mot psykopatiske...
Lars A. Akslen ved Gades institutt har startet kamp mot psykopatiske kreftceller.
Photo:
Kim E. Andreassen
  • Centre for Cancer Biomarkers skal kartlegge mekanismene som styrer samspillet mellom kreftceller og deres mikromiljø, identifisere diagnostiske kjennetegn for dette samspillet, og drive kliniske forsøk med skreddersydd behandling.
  • Lars A. Akslens gruppe er den eneste kreftgruppen som har kommet til finalen i SFF-runden. Gruppen vil etablere et senter som spenner fra biologisk grunnforskning til utvikling av diagnostiske tester og ny målrettet behandling.
  • Gruppen består av forskere fra Gades institutt, Institutt for biomedisin, Institutt for klinisk medisin og Institutt for indremedisinske fag. I tillegg skal gruppen samarbeide med internasjonale samarbeidspartnere ved Harvard University, Karolinska Institutet, og mange andre institusjoner.

Les mer om SFF-kandidaten