Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Årbok for Bergen Museum 2007 - 2008

Nå foreligger siste utgave av Årbok for Bergen Museum. Her kan du finne spennende artikler om ulike kultur- og naturhistoriske tema. Årboken er til salgs i museumsbutikken.

INNHOLD

Forord
Siri Jansen og Jo Høyer

Dyr eller menneske - beinharde bevis
Endre Willassen

Japanhagen - en ny attraksjon på Milde
Brynjulv Litlere og Bjørn Moe

Utskjæringene i Urnes stavkirke - sett fra en botanisk synsvinkel
Dagfinn Moe

Jens Holmboes undersøkelse av bergflettens utbredelse i Norge
Per M. Jørgensen og Hans H. Blom

Hva forteller fjærmyggen? - dyregeografi i Latin Amerika
Trond Andersen og Humberto F. Mendes

Historier bak Kongosamlingen
Espen Wæhle

Mysteriet Marta
Av Eli Kristine Økland Hausken og Odette Tetlie

Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver - en beretning fra museumsfronten
Henrik von Achen

Ein skiferharpun og andre rekonstruksjonar i den nye steinalderutstillinga
Ørjan Engedal

Stormandsgården på Eide - jordbrugsbosætningen i Gloppen frem mod yngre jernalder
Søren Diinhoff

Norske hverdagsdrager i middelalderen
Janicke Larsen Zehetner

Vår Frue av Lourdes i 150 år
Eli Heldaas Seland