Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Blodsukkermåling på Festplassen

Studenter og forskere fra Det medisinsk-odontologiske fakultet er godt representert på Forskningsdagene i Bergen.

Oliver Presthus Heggen (6) syns det gjorde litt vondt å bli stukket i...
Oliver Presthus Heggen (6) syns det gjorde litt vondt å bli stukket i fingeren, men kom likevel tilbake for å få vite hvordan det sto til med blodsukkeret hans. Ernæringsstudent Ingrid Sande Leikanger står for stikkingen.
Photo:
Torunn Olsnes

Main content

Forskningsdagene ble åpnet fredag 24. september på Festplassen og frem til 3. oktober vil det være mange spennende populærvitenskapelige arrangementer i byen. Blant annet hadde ernæringsstudentene ved MOF forskningsstasjon på Festplassen. Her fikk publikum målt blodsukkeret sitt, før og en omtrent en halvtime etter at man hadde spist noen små sjokolader. Stigningen i blodsukkerverdier ble ført opp på en flipover, slik at man etter hvert fikk en fin statistikk over hvor mye blodsukkeret steg hos forsøkspersonene.

- De fleste er veldig pliktoppfyllende og kommer tilbake etter en halvtime, forteller førsteamanuensis ved Institutt for indremedisin Oddrun Gudbrandsen, som er ansvarlig for forskningsstasjonen. Likevel er resultatene neppe helt vitenskapelige: - Det er flest barn som får målt blodsukkeret hos oss, og mange av dem spiser nok godteri på flere av forskningsstasjonene, smiler Gudbrandsen. - Dermed stiger blodsukkeret mer enn det vi ville forvente dersom de bare spiste noen få biter twist. En del har nok også spist mye sukker før den første målingen, slik at utgangspunktet er høyt.
 

God trening

- Dette gir god trening i å forklare det som skjer i kroppen på en enkel måte, sier Ida Heir Hovland, som går på siste år på bachelorprogrammet i Human ernæring. Hun forklarer at de bevisst har valgt å fokusere på at et stabilt blodsukker er viktig for konsentrasjonsevnen og at man skal holde seg opplagt hele dagen, fremfor de mest alvorlige komplikasjonene ved diabetes.
- Det at vi i stor grad henvender oss til barn var med på å bestemme dette, sier Hovland, som selv synes hun har utbytte av å være med på Forskningsdagene. - All erfaring er god erfaring, så jeg synes det er fint at vi får sjansen til å være med på denne typen ting. Når man skal formidle noe, er det viktig å kunne forenkle uten å si noe feil. Dette gir oss også en pekepinn på hva barn vet om blodsukker, og det kan være nyttig, avslutter Hovland.

 

Tom for sjokolade og nåler

- Vi kunne ha målt blodsukkeret til enda flere, men vi har rett og slett gått tom for både sjokolade og nåler, sier Gudbrandsen, som synes det er kjekt at forskningsstasjonen er så populær. - Vi hadde aldri trodd at så mange ville ta blodprøve, avslutter hun fornøyd.