Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Videooverføring av prøveforelesning og disputas

Ellen Høyer, PhD stipendiat ved Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for Globale helse og samfunnsmedisin ved det Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB, disputerte fredag 19. april 2013 på Sunnås Sykehus. Tittel på avhandlingen: ”Tredemølletrening for å bedre gangfunksjon etter hjerneslag”.

Både prøveforelesningen og disputasen ble overført som videokonferanse til 9 sykehus og rehabiliteringssentre i Norge.  Flere deltakere på videokonferansen kom med spørsmål til kandidaten etter prøveforelesningen. En fin erfaring med å nå ut med aktuelle forskningsresultater!