Home
The Department of Biomedicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakultetets Studiekvalitetspris til Institutt for biomedisin

Det medisinsk odontologiske fakultets Studiekvalitetspris gikk til professor Anni Vedeler.

Main content

Det medisinsk odontologiske fakultet har delt ut sin Studiekvalitetspris for 2008/2009. Den gikk til professor Anni Vedeler ved Institutt for biomedisin. Hun fikk prisen for sitt arbeid med utvikling av "Biomedisinsk basalblokk", som undervises i første studieår for medisin-, odontologi-, ernærings- og farmasistudenter.

Hele artikkelen om samtlige prisutdelinger kan leses på MOFAs hjemmesider under nyheter: https://www.uib.no/mofa/nyheter/2009/06/aarets-prisar