Home
Philosophical Polyclinic

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

PROGRAM 2012: Legerollen mellom organteknikk og eksistens

PROGRAM 2012: Utdannes leger til industrielle kroppsingeniører med angst for ubehagelige følelser? Hvordan fremelskes evne til omsorg og kreativ ivaretakelse av pasienten som person, i møte med krise, sorg og svekkelse? Åpent for alle, godkjent som kurs av Den norske legeforening.

Møteserie i 6 deler (onsdager kl 19-21 i januar, februar, mars, april, september, oktober 2012). Tema: Kritiske perspektiver på legers mestring av yrkesrollen. Klikk for påmelding (leger).

PROGRAM:

Onsdag 4.1.12

Legen er alltid leder – fire spørsmål og fire fiender

Edvin Schei.   Fastlege. Professor i allmennmedisin, UiB

Onsdag 1.2.12

Høvisk men ikke interessert: hvordan legers høflighet maskerer fraværet av eksistensiell omsorg i pasientarbeid

Kari Milch Agledahl.   Lege, filosof, phd, Helse Finnmark

Onsdag 7.3.12

Molekyler og mening. Biologi for det 21. århundre

Linn Getz.   Lege og seniorforsker, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU

Onsdag 11.4.12

Legens oppmerksomme nærvær - en profesjonell forpliktelse

Michael deVibe.   Spesialist i allmennmedisin,  forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Onsdag 12.9.12

Empati – kjernen i medisinsk profesjonalitet og rasjonalitet

Reidar Pedersen.   Lege, filosof. Forsker ved Senter for medisinsk etikk

Onsdag 3.10.12

Mennesket i medisinen - ting og helligdom

Eivind Meland.    Fastlege. Professor i allmennmedisin, UiB

Påmelding for leger som ønsker kurspoeng: edvin.schei@isf.uib.no