Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Arkeologiske undersøkelser avdekker ny kunnskap fra tidlig vikingtid

Arkeologiske undersøkelser på Bjørkum i Lærdal har avdekket over 20 hus, boder og tufter. Dette er antakelig også det største funnet i Norge av beinmateriale på en enkelt lokalitet fra vikingtiden.

På Bjørkum er forholdene for bevaring av bein og annet organisk materiale er usedvanlig gode. Det har gitt et stort og variert gjenstandsmateriale, og bidrar til ny kunnskap om vikingtiden i Norge.

Utgravingene skjer i forbindelse  med ny veitrase på E-16 mellom Seltun-Stuvane. Arkeologer, botanikere og osteologer (som arbeider med beinmateriale) fra Bergen Museum har siden midten av juni arbeidet med kulturspor fra den tidligste delen av vikingtid på gården Bjørkum. Utgravingene vil pågå frem til utgangen av oktober.

Materialet viser gårdsaktiviteter, men også en omfattende håndverksproduksjon, blant annet tilvirkning redskaper i bein og gevir, jernsmiing og tekstilproduksjon. Det innsamlede materialet består av dagligdagse bruksgjenstander, personlig tilbehør som fragmenter av draktsmykker og perler, samt spesialiserte verktøy brukt i produksjonen.

Det er også funnet en rekke fragmenter og mer hele kvernsteiner.I tillegg er forekomsten av bein knyttet til slakting og konsum svært stor. Det vil trolig bli samlet inn over 100.000 bein og beinfragmenter.  Dette kan representere det største osteologisk materiale som til nå er funnet på en enkelt vikingtids lokalitet i Norge.

Det er Seksjon for ytre kulturminnevern ved Bergen Museum som er ansvarlig for utgravingen.

Se også innslag i NRK Dagsrevyen 10.09.