Home
Lifestyle epidemiology (LERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Soleksponering er assosiert med en lavere risiko for MS

Resultatene fra en stor studie på risikofaktorer i miljøet for utvikling av multippel sklerose (MS), viser at utendørsaktivitet i barn- og ungdomstiden er assosiert med risikoen for å få sykdommen senere i livet. De som rapporterte å ha vært mye ute hadde en lavere risiko sammenlignet med de som var mest inne. Videre var hyppig bruk av solkrem assosiert med en høyere risiko for sykdommen.

Photo:
http://www.colourbox.com

Main content

Deltakere fra Italia og Norge rapporterte hyppigheten av utendørsaktiviteter og andre vaner knyttet til soleksponering, som bruk av solkrem. I begge landene var hyppig utendørsaktivitet i barn- og ungdomstiden assosiert med en lavere risiko senere MS-risiko. I Italia var utendørsaktivitet både om vinteren og sommeren knyttet til en lavere risiko, mens man i Norge kun fant denne assosiasjonen om sommeren. Dette kan ha sammenheng med at man i mindre grad blir eksponert for sol om vinteren i Norge enn i Italia, noe som blant annet påvirker produksjonen av vitamin D. Funnene av en økt risiko ved hyppig solkrembruk kan støtte opp om en hypotese der mangel på vitamin D påvirker senere risiko for MS.

Studien er en del av den internasjonale EnvIMS-studien.

Sun exposure and multiple sclerosis risk in Norway and Italy
Bjørnevik K
, Riise T, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Lossius A, Magalhaes S, Myhr KM, Pekmezovic T, Wesnes K, Wolfson C, Pugliatti M. (Authors from the Department of Global Health and Primary Care, UiB in bold).
The Multiple Sclerosis Journal,
Jan 2014