Home
Lifestyle epidemiology (LERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Magnesium kan beskytte mot hoftebrudd

Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. Flere av forfatterne (Cecilie Dahl, Grethe Tell, Tone Kristin Omsland og Kristin Holvik) var (og noen er fortsatt) tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

hip fracture

Main content

Du kan lese mer om forskningsfunnet på nettsidene til Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/artikler/?id=109082

Lenke til artikkelen: http://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2013.06.017  Epub 2013 Jul 2.