Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Professor Jan Erik Varhaug utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

Fredag 27. november ble Professor II Jan Erik Varhaug ved Institutt for kirurgiske fag utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden for sin innsats innen medisinsk forskning.

Main content

Utmerkelsen ble overrakt av fylkesmann Svein Alsaker. Dekan Nina Langeland hilste fra UiB og betonte hans store innsats med å bygge opp en seksjon for bryst- og endokirkirurgi ved Haukeland Universitetssykehus og for å ha bygget opp et forskningsmiljø på høyt internasjonalt nivå innen klinikk og molekylærbiologi ved brystkreft og endokrine sykdommer. Varahugs og hans kollegers arbeid har blant annet bidratt til at brystene i dag kan bevares etter operasjon for kreft i 60-70 % av tilfellene mens brystet regelmessig ble fjernet i ’gamle dager’.

Varhaug har jobbet på Haukeland Universitetssykehus siden 1985, og ble i 1991 utnevnt til professor i endokrin kirurgi ved Universitetet i Bergen.