Home
Philosophical Polyclinic

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Industrialisering av medisinen - fra åndsarbeid til produksjon?

Ole Berg, professor i helseadministrasjon og statsvitenskap ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

Foredrag i Bergen Offentlige Bibliotek onsdag 7.9. kl. 19!

Berg kjenner bedre enn de fleste historien til norsk helsevesen. Han har i en årrekke ledet en populær lederutdanning for norske leger. Han har skrevet boken Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 – 2009, del I, som i 2009 ble utgitt av Statens helsetilsyn. Se også artikler i Legetidsskriftet 2006 og 2010.

Forfatterinnledning ved Erlend O. Nødtvedt