Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om senteret

Forskningssenteret er lokalisert ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen.

Main content

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt og representerer totalt fire institutter og to fakulteter, i tillegg til Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin og Psykiatrisk divisjon ved Haukeland Universitetssykehus.

Postadresse

Senter for nevropsykiatrisk forskning
Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

For pasient/pårørende - adhdprosjekt@psybp.uib.no
Tlf. + 47 55 58 68 48