Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kreftforskning

Skreddersydd cellegift

Cellegiftbehandling er i ferd med å endre seg radikalt takket være økt kunnskap om menneskets genetikk. Vil dette gi morgendagens kreftpasienter økte muligheter for å bli kurert?

Per Eystein Lønning
Per Eystein Lønning er professor ved Klinisk institutt 2, UiB.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Ja, tror professor Per Eystein Lønning ved Klinisk institutt 2. Forskergruppen knyttet til ­Lønning er langt fremme inter­nasjonalt innen forskning på meka­nismene rundt cellegiftresistens og nye typer antihormonbehandling.

Selv om cellegift er effektivt mot mange kreftformer, ser man at kreftsvulster som går ut fra samme organ kan reagere svært ulikt på samme behandling.

I noen tilfeller dreper cellegiften alle kreftcellene og pasienten kureres; andre ganger blir svulstene resistente mot giften.

– Den store utfordringen i dag er først og fremst å identifisere mekanismene for resistens. Deretter gjenstår det å finne effektive behandlinger som kan overvinne disse mekanismene, sier Lønning.

 

Gjennombrudd de siste årene

Nå gir ny teknologi nye muligheter. Mens forskerne for få år siden måtte analysere hvert enkelt gen hver for seg, kan de nå analysere tusenvis av gener parallelt. I tillegg er det mulig å analysere og identifisere endringer i samtlige av genene i svulsten, noe som var umulig for få år siden. Dessuten har man de siste årene blitt klar over ulike mekanismer for genregulering man tidligere ikke visste at eksisterte.

– Det som sto i en lærebok for 20 år siden er helt foreldet i dag når det gjelder forståelsen av hva genetikk og genomikk er, sier Lønning og utdyper.

– Det er ikke mange år siden man første gang fremstilte sekvensen på det humane genom. Nå kan man i forskningssammenheng analysere samtlige gener i en enkelt kreftsvulst. Om ikke mange år regner vi med at helsevesenet rutinemessig vil kunne tilby gensekvensering av de gener som regulerer følsomhet med tanke på behandling i den enkelte kreftsvulst.

 

Vil tilby skreddersydd behandling

Målet for forskerne er å kunne tilby «skreddersydd behandling» til kreftpasienter. Innen cellegiftbehandlingen betyr dette at man på forhånd må kunne si om en svulst er følsom eller ufølsom for en bestemt type cellegift.

– Skal vi bruke et bilde fra dagliglivet, kan vi vel si at det vi i dag kaller skreddersydd behandling er like upresist som at man klipper fem centimeter av buksebeinet dersom buksen er for lang og antar at dressen ellers sitter som den skal. Selv om vi i dag har enkelte kjennetegn ved svulster som er assosiert med en bedre eller dårligere behandlingseffekt, er dette grove mål; for vi kjenner ikke mekanismene som regulerer denne følsomheten til bunns.

Selv om det er et stykke igjen før såkalt skreddersydd kreftbehandling er på plass, er Per Eystein Lønning optimistisk.

– Personlig tror jeg ikke at det er et spørsmål om man noen gang vil finne en behandling mot all kreft, men et spørsmål om når. Slik utviklingen går nå, er jeg personlig overbevist om at det skjer i god til før dette århundret er over, sier han.