Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kreft: Tall og fakta

Kreftregisteret fører jevnlig statistikk over kreft og krefttilfeller i Norge. Vi har samlet noen av deres nøkkeltall for tidsrommet 2007–2011.

Krefttyper
Bilde av tre kreftprøver.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

 • Totalt ble det registrert 29 907 nye krefttilfeller i 2011. Av disse er 54,1 prosent menn og 45,9 prosent kvinner.
 • De fem vanligste krefttypene for menn er kreft i prostata, lunge, endetarm, blære og hudkreft. De fem vanligste blant kvinner er brystkreft, endetarmskreft, lungekreft, føflekkreft og hudkreft.
 • Blant barn fra 0 til 14 år forekommer leukemi (62 prosent) og kreft i nervesystemet (52 prosent) hyppigst. For menn mellom 15 og 49 år er testikkelkreft mest vanlig. Blant middelaldrende og eldre menn finner man mest prostatakreft. For kvinner mellom 15 og 24 år forekommer kreft i sentralnervesystemet oftest, mens kvinner mellom 25 og 69 år først og fremst får brystkreft. For kvinner over 70 er endetarmskreft vanligst.
 • Antall krefttilfeller har økt med 7 prosent for menn og 2 prosent for kvinner når en sammenligner femårsperioden 2002 til 2006 med femårsperioden 2007 og 2011.
 • Den største økningen for menn var føflekkreft (økning 22 prosent) og prostatakreft (19 prosent). For kvinner var det størst økning i  hudkreft (14 prosent), føflekkreft (13 prosent) og lungekreft (13 prosent).
 • 10 970 personer døde av kreft i 2011 – 5885 menn og 5085 kvinner.
 • Flest menn dør av lungekreft (1267 dødsfall), prostatakreft (1052), endetarmskreft (535) og bukspyttkjertel (314).
 • Flest kvinner dør av lungekreft (917), endetarmskreft (621) og brystkreft  (605).
 • To tredjedeler av alle krefttyper har en samlet overlevelsesprosent på 90 prosent 2 til 5 år etter at diagnose er stilt.
 • For noen krefttyper regnes helbredelse som usannsynlig. Dette gjelder ved spiserørskreft, leverkreft og kreft i bukspyttkjertelen.
 • Overlevelse henger generelt sammen med alder. Jo yngre du er, dess bedre er sjansene for å overleve kreft. Siden flere nordmenn lever lengre, øker krefthyppigheten i befolkningen.
 • Sjansen for å overleve kreft øker for hver femårsperiode, ifølge Kreftregisterets statistikk fra 1972 til 2011. Dette skyldes blant annet bedre behandlingsmetoder, screening-programmer for bryst- og prostatakreft, økt bevissthet om kreft blant helsepersonell og befolkningen og lettere tilgjengelig folkeopplysning, i hovedsak på internett.

 

Økning i overlevelse

Dersom man sammenligner femårsperioden 2002 til 2006 med perioden 2007 til 2011 har økningen i overlevelse forbedret seg slik:

 • Brystkreft hos kvinner fra 86 til 89 prosent.
 • Prostatakreft fra 82 til 90 prosent.
 • Lungekreft hos kvinner fra 13 til 17 prosent.
 • Lungekreft hos menn fra 9 til 12 prosent.
 • Endetarmskreft hos kvinner fra 65 til 68 prosent.
 • Endetarmskreft hos menn fra 59 til 65 prosent.
 • Tykktarmskreft hos kvinner fra 58 til 62 prosent.
 • Tykktarmskreft hos menn fra 56 til 61 prosent.

 

Denne saken er en del av artikkelserien "Kreftforskningens revolusjoner", hentet fra UiBs forskningsmagasin Hubro. Vi har samlet alle artiklene i serien under.

Hubro har to utgaver i året. Send oss en e-post for gratis abonnement. Du kan lese magasinet gratis på nett (Issuu.com), eller laste det ned som PDF.