Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kreftforskning

Omprogrammerer kreftceller med kinesiske urter

Professor Karl-Henning Kalland og forskerteamet hans ser på hvordan kjemiske stoffer kan omprogrammere celler.

Portrett Karl-Henning Kalland, professor, Klinisk institutt 2 – infeksjonsforskning, UiB.
Karl-Henning Kalland, professor, Klinisk institutt 2 – infeksjonsforskning, UiB.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant norske menn. Hvert år rammes 5000 av sykdommen. Nå har et forskerteam ved UiB laget en nyttig eksperimentell modell.

Professor Karl-Henning Kalland og forskergruppen hans ved Klinisk institutt 2 driver såkalt translasjonell forskning. De har dyrket frem kreftceller fra friske prostataceller og sett på hva som skjer med kreftcellene.

 

Slår ut kreftcellenes signalsystem

– Modellen viser mekanismene for hvordan celler omdannes til kreftceller, steg for steg. Den viser hvilke genetiske uttrykk som kjennetegner hvert trinn i omdannelsen fra normal celle til aggressiv kreftcelle som sprer seg. Vi har funnet molekylære mekanismer som er helt sentrale ved prostatakreft med spredning, sier Kalland.

Nå kan forskerne se hvilke kreftceller som vil spre seg tidligere i sykdomsforløpet enn det som var vanlig. Ved å identifisere kreftens angrepsmål underveis blir det lettere å utvikle medisiner for hver fase i sykdommen og slik skape skreddersydde medisiner.

– Vi tester ut hvordan stoffer med kartlagt kjemisk struktur påvirker signalsystemer som cellene bruker for å slå av og på gener for omprogrammering. Målet er å finne stoffer som slår ut dette signalsystemet.

 

Kinesiske planter med medisinsk virkning

I dette arbeidet har Kalland og hans forskerteam eksperimentert med tusenvis av ulike stoffer, inkludert paneler av kjemiske stoffer som er isolert fra kinesiske medisinske urter.

– I likhet med marine organismer rommer planter stoffer som allerede er biologisk aktive. Kjemikalier produsert på labben er nemlig ikke nødvendigvis biologisk aktive, forklarer professoren.

– Tradisjonell kinesisk medisin er basert på 5 000 år med prøving og feiling. På denne måten har kineserne funnet frem til planter med medisinsk virkning. Slike planter er en rik ressurs for rensing av helt nye biologisk aktive stoffer. Vi har signert samarbeidskontrakter med kinesiske forskergrupper for å teste slike stoffer i vår cellemodell.

I laboratoriet har forskerne observert hvordan kreftcellene omprogrammerer og skjuler seg i svært ulike former under spredning, for eksempel gjennom den såkalte EMT-prosessen. Kalland understreker samtidig at kreftceller kan bli omformet på flere måter.

– Jeg tror ikke at det finnes én løsning for kreft. Kreft må angripes fra forskjellige vinkler ved hjelp av kombinerte strategier. Dersom vi finner ett stoff, vil ikke det være behandling for all kreft, men være en av flere angrepsvinkler, mener han.