Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kreftforskningens revolusjoner

Kreftforskningen er kommet langt siden årtusenskiftet. Men hvor langt? Og hva gjenstår? Møt forskerne som forsøker å løse kreftgåten.

Krefttyper
Bilde av tre kreftprøver.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Siden avsløringen av menneskets DNA har det skjedd en revolusjon innen kreftforskningen, og nye teknikker har omdefinert gamle behandlingsmetoder.

Hubro har laget en tilstandsrapport fra kreftbehandlingen ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Vi har snakket med forskere som jobber for å forbedre de tre viktigste behandlingsformene – cellegift, kirurgi og stråling. Behandlingsformer som har fått et løft takket være moderne hjelpemidler. Ikke minst har fremveksten av avbildningsteknikker gitt oppsiktsvekkende resultater.

Vi har også tekster om ulike kreftformer. Disse viser at veien frem til endelige løsninger i mange tilfeller er lang. Brystkreftpasienter lever nå både lengre og bedre enn før, mens det fortsatt er et stykke igjen før pasienter med hjernekreft kan se fremtiden lyst i møte. Samtidig defineres kreftforskningen stadig på nytt takket være skreddersydd behandling, kombinert bruk av ulike behandlingsmetoder og fremveksten av biologisk medisin. I behandlingen av prostatakreft har forskerne lært av tradisjonell kinesisk medisin for å hjelpe flere pasienter til å leve et fullverdig liv selv med kreft.

I sakene på denne nettsiden håper vi å gi svar på noen spørsmål og videreformidle entusiasmen og fremtidsvisjonene til kreftforskerne ved UiB. Vi har også laget en egen kreftordliste for å forklare noen vanskelige og noen ikke fullt så vanskelige begrep og har også samlet noen nøkkeltall fra Kreftregisteret for tidsrommet 2007–2011 i en egen tekst.