Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kreftforskning

Nytt nasjonalt strålesenter?

UiBs ledelse håper at et regionalt senter for partikkelterapi ved Haukeland universitetssykehus er et første steg mot et nasjonalt strålesenter i Bergen.

Dag Rune Olsen
Rektor Dag Rune Olsen mener Bergen har både forskerkompetansen og det internasjonale samarbeidet som må til for å få et nasjonalt senter til byen.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

I oktober 2012 ba Helse- og omsorgsdepartementet helseforetaket Helse Vest om å lede arbeidet med å redegjøre for et norsk senter for partikkelterapi mot kreft.

I september 2013 foreslo regjeringen bygging av tre eller fire regionale protonpartikkelsentre og at ett av disse skal ligge ved Haukeland universitetssykehus. Hvert anlegg vil koste rundt 500 millioner kroner, mens prisen på et nasjonalt karbonpartikkelsenter er anslått til 2,8 milliarder kroner.

UiBs rektor, Dag Rune Olsen, håper at forslaget om regionale sentre er første steg i retning av et nasjonalt senter.

– Bergensmiljøet har forskerkompetansen og de internasjonale samarbeidsrelasjonene innen grunnleggende fysikk og strålebiologisk forskning som skal til for å få et norsk senter for karbonterapi til Bergen, sier Olsen.

 

Har plass og kompetanse

Haukeland vil ha plass til å lokalisere et større anlegg av denne typen. I tillegg har forretningsmannen Trond Mohn gitt 250 millioner kroner til forberedelse og etablering av fremtidens kreftbehandling gjennom Bergen medisinske forskningsstiftelse.

Stråleterapi med protonpartikler er ikke mer effektivt enn dagens røntgenstråling, men det er en mer treffsikker behandlingsform. Spesielt barn vil ha nytte av slik behandling, fordi det gir færre langtidsskader.

Samtidig vil et karbonpartikkelanlegg gi opp til fem ganger høyere strålingseffekt enn protonstråling og vil kunne øke pasientkapasiteten med opptil 25 prosent.

Professor Olav Mella, ved Klinisk institutt 2 ved UiB og Kreftavdelingen på Haukeland universitetssykehus, hadde helst ønsket seg et nasjonalt karbonsenter, men ser likevel fordeler med forslaget om mindre, regionale partikkelsentre.

– Fordelen med flere små anlegg er at man får et nasjonalt miljø der partikkelterapi tilbys som hverdagsbehandling over hele landet og at kunnskap deles, sier han.

 

Populære protonanlegg

Bygging av mindre protonanlegg er også blitt en internasjonal trend, siden de gir stor brukervennlighet og er relativt rimelige i drift.

– Det har skjedd en eksplosjon i antall bestillinger av mindre protonanlegg i år, særlig i USA. Norge er likevel et foregangsland ved å ha en statlig strategi for anleggene med tanke på å dekke hele befolkningens behov, sier Olav Mella.

I dag må norske pasienter til utlandet for å få partikkelterapi, så uansett om man velger ett nasjonalt eller flere regionale sentre vil tilbudet uansett bli bedre i fremtiden

  • Denne saken er en del av artikkelserien "Kreftforskningens revolusjoner", hentet fra UiBs forskningsmagasin Hubro. Vi har samlet alle artiklene i serien under.
  • Hubro har to utgaver i året. Du kan lese magasinet gratis på nett (Issuu.com), eller laste det ned som PDF.