Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, UiB og skoler

Feltkurs 'Livet i havet'

Kurset er en samling for skoler som deltar i samarbeidet mellom skoler langs kysten og Havforskningsinstituttet. Skolelaboratoriet tar del i samarbeidet, og arrangerer kurset. Feltkurset blir holdt på Marinbiologisk stasjon på Espegrend i Bergen

Lærere undersøker en fjærebiotop i Haakonshella i Bergen
Overvåkning av artsmangfold i fjæresonen er en stor oppgave
Photo:
FT

 

 Program: 

08.30. Åpning. Om oppdraget og skolenes arbeid. Jan Erik Stiansen, Havforskningsinstituttet

09.00 Feltmetodikk. Frede Thorsheim, UiB

09.15 Om arter og grupper i fjæresonen. Taksonomi, artslister, målart. Anders Jelmert, Havforskningsinstituttet

10.00 Feltarbeid

12.00 Lunsj på Marinbiologisk stasjon

12.40 Artsbestemming, gruppering. Lab.arbeid på stasjonen

14.00 Registrering av funn på Miljølære. Frede Thorsheim

15.00 Oppsummering, videre avtaler, avslutning