Home

University of Bergen Library

News archive for University of Bergen Library

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek produserer og låner ut studielitteratur på lyd. Alle som har problemer med å lese vanlige bøker kan låne, enten det er dysleksi, synsvansker eller andre forhold som er årsaken. Tilbudet er gratis og gjelder studenter på universitet, høgskole og fagskole.
At the start of the semester a computer assistant will be stationed at the desk at the Science Library between 10.00 A.M. and 03.00 P.M..
Every month the Science Library adds new books to the collection.