Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Valgemnet Global Helse

Kurset gir engasjerte studenter muligheten til å fordype seg i internasjonale helsespørsmål gjennom spennende forelesninger og et åtte ukers langt feltopphold i India, SriLanka, Malawi, Tanzania eller Uganda.

Main content

Det er også mulig å kun ta den 6 uker lange teoridelen av dette kurset, emnekoden er da Global Theory.  

Global helse starter med en forelesningsrekke over seks uker, hvor studentene får en introduksjon til global helse. Både folkehelse, de store sykdommene globalt, etiske problemstillinger og samfunnsmedisinske emner som samspillet mellom helse, politikk og fattigdom presenteres. Noen sykdommer med særlig viktige perspektiver i fattige land presenteres og diskuteres.

Mer om emnene i kurset og vurderingsform her.

Etter teoridelen i Bergen reiser studentene ut på feltopphold til en av partnerinstitusjonene; India, SriLanka, Malawi, Tanzania eller Uganda. Denne delen av kurset består av observasjoner enten på sykehus eller klinikk. Det er også vanlig med besøk i landsbysentre, mobile klinikker og mor-barn-klinikker. I helgene har studentene fri, og reiser ofte på utflukter i nærliggende områder.

Mer om feltopphold og studenterfaringer

Hvem kan ta Global helse? Hvordan og når søker du? 
Global helse kurs (hele høstsemesteret): Info om opptakskrav, søknadsskjema, frister og kontaktpersoner finner du her.

Global teori kurs (6 uker): Info om opptakskrav, søknadsskjema, frister og kontaktpersoner finner du her.

Studiekvalitetspriser til Global helse
Kurset fikk i 2011 fakultetets studiekvalitetspris for sin synliggjøring av de globale aspektene ved medisinen.
I desember 2011 ble kurset også tildelt Universitetets pris; Ugleprisen 2011.      


“Sykehuset er svært forskjellig i forhold til norske sykehus. I vårt opphold fikk vi oppleve mange utfordringer og problemer, men også positive historier og hendelser. Vær forberedt på en helt annen verden.” Student, feltopphold Tanzania 2010