Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Overgang fra Frida til Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) overtar fra 01.12. 2010 for Frida som forskningsdokumentasjonssystem ved UiB

Main content

Cristin (Current Research Information System in Norway) www.cristin.no overtar for Frida som forskningsdokumentasjonssystem ved Universitetet i Bergen, og  
blir i løpet av 2011 tatt i bruk  av universitet, høyskoler og regionale helseforetak i Norge. Ved UiB skjer dette fra i dag 1. desember 2010. Universitetsbiblioteket er ansvarlig for CRISTIN.

Les artikkel om Cristin i Universitetsavisa ved NTNU.

I forbindelse med innføringen av CRISTIN arrangerer CRISTIN sekretariatet en orientering om introduksjonen ved UiB.

Tid og sted:
9. desember 2010 kl 14, auditorium Egget, Studentsenteret.

Det vises til orienteringsbrev og annen informasjon på CRISTINS webside. Se spesielt 'Informasjonsbrev om etablering av Cristin'.