Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt tidsskrift

Nytt nummer av Ekfrase

Photo:
Ekfrase

Main content

Leder
Kjære leser, - Asbjørn Grønstad & Øyvind Vågnes

Artikler
Gazas tårer, en upolitisk film? Spørsmål om sannhet og virkelighet i dokumentarfilm  - Christine Hansen
     
 Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus "Breiviks Erklärung" -  Siemke Böhnisch

Forum
En flenge i normaliteten - Marit Paasche

Anmeldelser
Tom Egil Hverven, med tegninger av Sverre Malling og et etterord av Kjetil Røed: Terrorens ansikt - Frode Helmich Pedersen

Brian Winston: A Right to Offend - Helge Rønning


Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur tar sikte på å være det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden. Tidsskriftet orienterer seg tverrfaglig mot visuelle og intermediale disipliner innenfor kunst- og mediefeltet, og skal publisere det beste av forskningen innen visuell kultur i de nordiske landene. Viktige mål er å generere nye innsikter, invitere til debatt, samt å skape en sentral arena for kommende diskusjoner om visuell kultur og estetikk i Norden. Ekfrase vil være toneangivende og forme framtidens studier av visualitet.

Ekfrase kommer med to hefter per årgang. Hvert hefte inneholder fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og intervju/debatt-stoff.

Målgruppen er forskere, lærere og studenter innenfor alle estetiske fagdisipliner på nordiske læresteder, samt fag- og forskningsbiblioteker og andre relevante institusjoner.

Tidsskriftet eies av Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og utgis med støtte fra Nordic Publishing Committee for Journals in the Humanities and Social Sciences og Nomadikon-prosjektet