Home
History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kunnskap og kompetanse for yrkeslivet

Historie åpner for karrierer innen en rekke yrker

Mikrofon med personar i bakgrunnen
Photo:
Magnus Halsnes

En historisk-metodisk tilnærming og historiefaglige perspektiver bidrar til innsikter i dagsaktuelle problemfelt som samtidsorienterte analyseteknikker alene ikke  kan gi. Faget har tradisjon for kommunikasjon med et bredt publikum, og en høy språklig formidlingsstandard.

Bachelorprogrammet i historie gir gode, solide allmennkunnskaper og metodiske innsikter som kan nyttes i mange yrkessammenhenger. Gjennom grundig skolering i kildekritikk, gir studiet en svært god øving i tolking av tekst.

Masterprogrammet i historie kvalifiserer for stillinger der historisk kunnskap og innsikt, dokumentert evne til skriftlig og muntlig formidling og innsikt og ferdigheter i historiefagets forskningsmetoder er relevante. Masterutdanningen har verdi langt utover spesialkunnskaper i et bestemt historiefaglig felt. Arbeidet med masteroppgaven gir studentene en sterk generell skolering i problemløsning knyttet til innsamling, bearbeiding og presentasjon av store mengder informasjon, og bruken av denne informasjonsmengden til å svare på konkrete spørsmål. I løpet av masterstudiet tilegner mange seg også kunnskaper i hjelpedisipliner som statistikk, IT, fremmedspråk eller intervjuteknikk, og tar i bruk metoder og teorier fra andre fag som antropologi, sosiologi, statsvitenskap, litteratur eller økonomi.

Arbeidssøkere med mastergrad i historie er derfor særlig velkvalifiserte i yrker hvor søk, bearbeiding og systematisering av informasjon og analytisk, klar presentasjon står sentralt.