Home

The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kurs i håndtering av farlig avfall

HMS-kurs for avfallkontakter og ansatte som håndterer farlig avfall.

Målgruppe:

  • Obligatorisk: Avfallskontakter
  • Andre: Alle ansatte som håndterer avfall

Kursinnhold: Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.

Mål: Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte. 

Tidspunkt: Neste kurs holdes høsten 2018.