Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Faglige innlegg

Seksjon for HMS, beredskap og BHT tilpasser faglige innlegg etter behov og bistår virksomheten med prosessveiledning i aktuelle HMS-utfordringer.

Noen eksempler på tema:

 • Arbeid med forsøksdyr
 • Belysning ved kontorarbeidsplasser
 • Bruk av avtrekkskap
 • Bruk av vernehansker
 • Ergonomi/dataarbeidsplasser
 • Gjennomføring av HMS-møter og HMS-runder
 • Håndtering av farlig avfall
 • Kjemikalieregisteret
 • Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
 • Risikovurdering
 • Rusforebyggende arbeid
 • Strålevern 
 • Støyproblematikk
 • Systematisk HMS-arbeid