Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kjøleproblemer for IT-systemene

På grunn av kjøleproblemer i serverhallen var en del av UiBs systemer, blant annet Mi side og Kark, nede fra kl. 18:00 lørdag 05.06.10 til kl. 19:45 søndag 06.06.10. Problemene er nå løst. Det var ikke planlagt noen innleveringer i forbindelse med eksamen lørdag eller søndag. Studenter som berøres mandag kan ta kontakt med sine fagansvarlige.