Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Klart for UiB Global

Universitetet i Bergen ønsker å styrke sin satsing på utviklingsrelatert forskning. - Opprettelsen av møteplassen UiB Global blir et viktig virkemiddel for å få til ytterligere satsinger på feltet, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo.

UiB Global skal bli en faglig møteplass for forskere innenfor globale og utviklingsrelaterte studier. Møteplassen blir lokalisert i tilknytning til Christian Michelsen institutt (CMI) og Universitetets felles ressursenter i Juss 2-bygget. Det oppnevnes også et flerfakultært råd for UiB Global, som vil få hovedansvar for koordinering og initiering av flerfakultært samarbeid på området.

Universitetet i Bergen og Uni Research har siden vedtaket i Universitetsstyremøtet 29.04.09 forhandlet om en avtale om Universitetets tilbakeføring av virksomhet ved Uni Global. 11. juni ble universitetet og Uni Research enig om følgende felles uttalelse om overdragelse av virksomhet:

"Uni Research og Universitetet i Bergen har kommet til enighet om universitetets tilbakeføring av virksomhet ved Uni Global. Uni Research ønsket primært at UiBs henstilling om tilbakeføring av virksomheten måtte omfatte hele avdelingen. UiB ønsket på den annen side å tilbakeføre den virksomheten som kan betegnes universitetsforskning, med betegnelsen UiB Global.

Uni Research har i løpet av forhandlingene akseptert at det må forhandles frem en løsning som ikke forutsetter overdragelse av hele avdelingen.

Det har blitt enighet om hvilke ansatte som skal få tilbud om stilling fra UiB og hvem som skal fortsette sitt ansettelsesforhold i Uni Research. Uni Global legges ned og den gjenværende virksomheten legges til Uni Rokkansenteret. UiB skal videreutvikle UiB Global og dets forhold til Uni Rokkansenteret og gjennom bredt samarbeid styrke dette forskningsfeltet. Det legges opp til flere tiltak og virkemidler for å sikre initiering og koordinering av utviklingsforskning mellom universitetet og Uni Research. Den nye organiseringen trer i kraft så snart det er praktisk mulig."