Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Museumsprosjektet 2014 er igangsatt – ikke utsatt!

Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, presiserer status for Museumsprosjektet 2014 etter oppslag i Universitetets nettavis, På Høyden.

- I januar i år ba Kunnskapsdepartementet Statsbygg om å planlegge og gjennomføre opprustningen av universitetets monumentalbygning, i tråd med universitetets prinsipper, sier rektor.

 Dette var et helt avgjørende gjennombrudd for Museumsprosjektet 2014.

 - Prosjektet er for alvor igangsatt. Vinklingen i et oppslag i På Høyden 19. april kan gi inntrykk av det motsatte - at prosjektet er utsatt. Departementets oppdrag til Statsbygg tydeliggjøres ikke i På Høydens oppslag og er heller ikke omtalt tidligere av universitetets nettavis, påpeker rektor.

Rekordrask igangsetting
Visjonen for opprustningen av monumentalbygningen ble presentert i slutten av september 2008. I januar 2009 fikk UiB 30 millioner til prosjektet, som sikrer ytre rehabilitering av bygningen, samt etablering av forsvarlige forhold for magasinene og forskningen.

Allerede i januar 2010 fikk altså Statsbygg oppdraget om å gjennomføre prosjektet.

 - Prosjektet er med andre ord igangsatt på en nærmest rekordrask måte. Hovedforklaringen på dette er at visjonen og planene er blitt møtt med stor og utbredt begeistring både ved universitetet og i samfunnet rundt oss, sier Grønmo.

Ny aula til grunnlovsjubileet
Det er det store gjennomslaget og raske igangsettingen som nå er hovedpoenget i utviklingen av prosjektet.

- Spørsmålet om hvorvidt hele eller bare deler av de innvendige arbeidene er ferdige innen 17. mai 2014, blir i den store sammenhengen et underordnet poeng. Uansett samarbeider vi godt med Statsbygg om framdriften, med sikte på at byggets nye funksjoner skal stå klare til markeringen av grunnlovsjubileet, og at gjenstående arbeider skal pågå med full styrke videre i 2014, sier rektor.

Han understreker at det gjenstår å se hvor mye av bygget som kan ferdigstilles til 17. mai 2014, men om universitetets nye aula kan åpnes da, vil det i seg selv være en svært synlig og staselig markering av grunnlovsjubileet i Bergen.

- Det vil være 200 år etter at museumsgrunnleggeren Christie avsluttet sitt arbeid med grunnloven og 150 år etter at grunnsteinen til monumentalbygningen ble nedlagt, påpeker Grønmo.