Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra Vox Publica

Dommen over datalagringsdirektivet

EU-domstolen har talt, og konklusjonen er knusende: Direktivet om datalagring er ugyldig - og det har aldri vært gyldig.

Photo:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Main content

EU-domstolens dom over data­lag­rings­di­rek­ti­vet har med rette fått stor opp­merk­som­het. Det hører med til sjel­den­he­tene at dom­sto­len i Lux­em­bourg set­ter foten ned over­for EUs lov­gi­vende orga­ner. De fleste av direk­ti­vets mot­stan­dere satt nok sin lit til Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg frem­for til EUs egen dom­stol. Selv den mek­tige tyske for­fat­nings­dom­sto­len vek til­bake fra å over­prøve selve direk­ti­vet da den i 2010 slo fast at den tyske lov­giv­nin­gen som gjen­nom­førte direk­ti­vet i tysk rett var i strid med den tyske grunn­lo­ven, på grunn av for uklare og svake personverngarantier.

Les hele artikkelen i Vox Publica

Halvard Haukeland Fredriksen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.